Usługa ta polega na pozyskiwaniu przez Agencję kandydatów oraz rekomendowaniu najlepszych z nich do pracy na odpowiednie stanowiska. Usługa ta ma zastosowanie w rekrutacji zarówno wysokiej klasy managerów, specjalistów, dyrektorów, jak również w przypadku pracowników produkcyjnych czy magazynowych.
Zakres usługi obejmuje:
  • analizę bazy danych kandydatów Agencji,
  • zamieszczenie ogłoszeń (prasowych, internetowych, innych),
  • poszukiwanie kandydatów metodą direct search,
  • analizę i segregację aplikacji,
  • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów psychologicznych,
  • selekcję najlepszych kandydatów.