Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która jest aktem prawnym regulującym zasady współpracy agencji pracy tymczasowej z pracodawcą użytkownikiem.

 Nowelizacja Ustawy o Pracy Tymczasowej [37,77 kB]  Ustawa o zatrudnianiu Pracowników Tymczasowych [177,75 kB]

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania agencji pracy tymczasowej oraz agencji pośrednictwa pracy.

 Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy [627,08 kB]

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy [578,70 kB]